Specialista na svařované profily a trubky

Podpořili jsme tyto projekty

Projekt podpory Parkinsonikům

20374-mg-0706a.jpgNaše společnost podpořila finančním darem 5000,-kč projekt podpory Parkinsonikům .

Tisk informacni brozury, ktera urychli stanoveni diagnozy Parkinsonovy choroby (PN).

Natoceni televizni reportaze s parkinsoniky o jejich potizich v prvni fazi PN, bude vysilano na TV NOE.

Porizeni vybaveni pro muzikoterapii.

Parkinsonova nemoc byla poprvé popsána v roce 1817. Za těch téměř dvěstě let jsme poněkud pokročili v možnostech léčby, dokážeme pacientům patrně lépe pomoci než naši předchůdci v době koňských omnibusů a plynových luceren. Bohužel , daleko méně jsme pokročili v poznání, proč Parkinsonova nemoc vzniká, a jakým řízením osudu jsou předurčeni ti, kteří Parkinsonovou nemocí onemocní. Jistě, víme řadu věcí týkajících se dědičnosti onemocnění v rodinách, kde je její rodinný výskyt popisován v mnoha generacích. Víme také, jakým způsobem dochází k chybění určitých látek v mozku, a proč je toto chybění příčinou oněch známých příznaků onemocnění. Víme také třeba, jakým mechanismem působí ten či onen lék, který pacientům ordinujeme. Ale o mnoho více toho nevíme. Je před námi nepochybně řada let, během kterých budeme muset zákonitosti vzniku a průběhu Parkinsonovy nemoci usilovně studovat, abychom byli v budoucnu schopni našim pacientům pomoci lépe. Nebo spíše naši pokračovatelé…..Ti již možná budou schopni rozvoji nemoci předcházet


Slavností otevření pergoly

11065-phoca-thumb-l-p1010517-1.jpgNaše společnost věnovala částku 50.000,- Kč na vybudování pergoly v azylovém domě Petrklíč. Těší nás, že jsme pomohli zlepšit prostředí pro ženy a maminky s dětmi, které jsou ubytované v tomto azylovém domě.

Děkujeme společnosti Petrklíč, která naši podporu ocenila a navrhla nás na získání ceny VIA BONA 2008. Jedná se o cenu pro firmy či jednotlivce, kteří pomáhají svému okolí. Cílem je přispět k tomu, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívanou součástí konceptu společenské odpovědnosti firem.


Dětský kolotoč pro ZŠ a MŠ Naděje

11064-p4300007.jpgPodpořili jsme projekt Zkvalitnění sídlištního prostředí pro herní činnosti dětí zdravých s handicapovanými ZŠ a MŠ Naděje sponzorským darem ve výši 60 000 Kč, za který byl zakoupen dětský kolotoč.


Základní škola a mateřská škola Naděje
ve Frýdku-Místku je školou poskytující základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí a žáků s poruchami učení a chování, na děti s mentálním postižením v kombinaci s dalším handicapem, na děti s poruchou autistického spektra. Nabízí vhodné podmínky pro vzdělávání také dětem zdravotně oslabeným nebo dětem, které lépe prospívají v malém kolektivu.

Fakturační adresa:

EUROPE 1 STEEL s. r. o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1 - Nové Město

Korespondenční adresa:

EUROPE 1 STEEL s. r. o.
Za Olšávkou 365
686 01 Uherské Hradiště

Otevírací doba

Obchodní oddělení:
Po - Pá 7 - 15 hod.
Obchodní zástupci:
Po - Pá 6 - 18 hod.